Als stichting Wijzijnéén voor anderen ondersteunen we projecten en activiteiten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen. Zo dragen we graag bij aan de opstart van activiteiten die daarna zonder hulp verder kunnen, zoals de kippenfarm bij een weeshuis in Kenia. Of aan activiteiten voor kinderen of volwassenen die daardoor makkelijker zelfstandig voort kunnen, zoals een training voor weeskinderen van 17, 18 jaar die binnenkort hun weeshuis verlaten om een zelfstandig bestaan op te bouwen. 

 

We werken het liefst samen met kleinschalige initiatieven van mensen die mogelijkheden zien voor een beter toekomstperspectief voor zichzelf en/of anderen en daar verantwoordelijkheid voor nemen.

 

We kunnen initiatieven en projecten helpen door:

  • een lening te verstrekken,
  • een donatie te doen,
  • mee te denken over en zo samen vorm te geven aan projecten en initiatieven.

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit J.D. Wijdenbosch, E.H.M. Offenberg en M.E.  Wingelaar. De raad van toezicht bestaat uit P.E van de Water en J.P.M. van Meel. Zij hebben allen een onbetaalde functie.